Yabancı Sermaye Hukuku

-Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
-Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
-İrtibat bürolarının kurulması
-Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
-Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
-Sermaye Artırımları ve İndirimleri
-Due Dilligence
-Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
-Şirket alım ve satımları
-Genel kurul toplantıları yapılması