Gayrimenkul Hukuku

Ofisimiz, Gayrimenkul hukuku konusunda uzman kadrosuyla, bu sektörde lider olan müvekkil firmalara gayrimenkul alım satımı, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi, uzun dönem kiralama sözleşmeleri, due diligence raporlarının hazırlanması ve bu konularda her türlü cezai ve hukuki dava takibini yapmaktadır. Gayrimenkul hukuku konusunda uzman olan ofisimiz, idari ve düzenleyici izinlerin alınması, işlem sözleşmeleri ile kat mülkiyeti yönetim planlarının taslaklarının ve kira sözleşmelerinin hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

-Yabancıların mülk edinmesi
-Kiralama sözleşmeleri
-İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
-Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
-Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
-Gayrimenkul alım - satım sözleşmeleri
-Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
-İpotek işlemleri tesisi
-İpotek ihtilaflarından doğan davalar
-İstihkak davaları
-Kamulaştırma davaları
-Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
-Tapu iptal ve tescil davaları
-Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
-Tahliye davaları