Birleşme & Devralmalar

Demirkılıç Hukuk Ofisi, birleşme ve devralma işlemlerinde, hukuki danışmanlık ve yasal sürecin takibi hizmeti vermektedir. Şirketlerin hisselerinin bir kısmının veya tamamının satılması, şirket ortaklarının kendi paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemlerin tamamında hukuki olarak ortaya çıkmış ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlamaktayız. Bu kavramların Türk Ticaret hayatına henüz çok yeni girmiş olması sebebiyle, ortaya çıkma ihtimali yüksek uyuşmazlıklarda önceden tedbirlerin alınması ve işlemlerin hukuki bir gözetim altında yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Ofisimiz yerli ve yabancı yatırımcılara, tüm bu satın alma ve satma işlemleri ile birleşme-devralma işlemlerinde hukuki hizmet vermektedir.

Ofisimizde, hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi sözleşmeleri, opsiyonların kullanılması, hisse ve pay satışı, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve bunlar gibi tüm yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Müvekkillerimize söz konusu işlem ya da tüzel - gerçek kişiler ile varlıkları kapsamında hukuki inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, işlemlerin tamamının takibi ve işlem uyumu için şirket organizasyonları, yönetim ve hisselerinin özelliklerinin incelenmesi süreçlerini de takip etmekteyiz. Bunlarla birlikte, işlemlerin vergilendirme ve finansman planlarının oluşturulması, Rekabet Kurumu veya diğer özel pazarlardaki idari otorite ve bağımsız kurumlarla yapılması gereken başvurular, izinler ve tüm bu işlemlerin takibi de ofisimizce sağlanmaktadır. Ofisimiz müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde, hedeflenen amaca ulaşılmasının sağlanması için risklerin öngörülmesi, risk yönetimi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü noktasında hukuki danışmanlık vermektedir.