Fikri Mülkiyet Hukuku

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden ortaya çıkar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedürel işleme gerek yoktur. Patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent Enstitüsü gibi bir kurumda tescil edilmelidir. Fikri Mülkiyet, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan ülkemiz için hukukların uyumu açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Fikri Mülkiyet Hukukunu beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Musiki Eserleri, Güzel Sanatlar, Sanat Eserleri, Sinema ve ortaya çıkan eserler bu başlıkları oluşturur.

Ofisimiz, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında, Markanın ve Patentin Hüküm ifade etmemesi, Faydalı Model, Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminatlar, ve bunlarla ilişkili dava işlerini takip etmektedir. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, bunlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, adli işlemlerin takibi, Fikri Hakların Uluslararası korunmaları konularında hukuki destek verilmektedir.

-Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk davalar
-Marka ve patent davaları
-Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları bu başlıkların bir kısmını oluşturmaktadır.