Rekabet Hukuku

Demirkılıç Hukuk Ofisi bünyesinde, anti-damping ve bunun gibi rekabet hukuku alanına giren konuların tamamında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ofisimiz, şirketinizin ticari faaliyetlerini yürütürken, rekabet kurallarına ve rekabet hukukuna aykırı olarak kabul edilen işlemlerini takip ederek, gerekli tüm planlama ve analizleri yapmaktadır. Hali hazırdaki şirket işlemlerinizin, rekabet kurallarına aykırılık teşkil etmesi durumda bunlarla ilgili hukuki danışmanlık sağlamakla birlikte, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve işlemlerin rekabet kanununa uygun hale getirilmesi hizmetini de sunmaktadır.

Rekabet Kurumu ile hukuki ilişkilerin yürütülmesi ve düzenlenmesi, ilgili şirket lehine gerekli şikâyetlerin yapılması, bu yapılan şikâyetlerin hukuki alanda takibi, rekabet kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı itiraz ve Danıştay yargı yollarının kullanılması hizmetleri de ofisimiz bünyesinde verilmektedir. Rekabet Kurulunun haksız rekabete ilişkin yapmış olduğu işlemlerin takibi, idari mercilerin bu konularda gönderdiği soruların cevaplandırılması ve bunlarla ilgili yerinde tüm incelemelerin gerçekleştirilmesi, koruma soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici önlem soruşturmaları, anti-damping önlemleri, ve uluslararası ticarette haksız uygulamalara karşı alınan diğer tedbirlerin tamamı, yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere ofisimizce sağlanmaktadır.

Bunlarla birlikte, mal bedeli ve döviz işlemleri, uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme işlemleri, taşımacılık, ihraç kayıtlı alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile gümrük vergileri ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümleri, muafiyetler ve Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık ve hukuki süreç takibi sağlamaktadır.