Tıbbi Uygulama Hataları

-Sağlık çalışanları / özel sağlık kuruluşları akitleri ve ihtilaflar
-Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları
-Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları
-Sağlık çalışanlarının, tıbbi müdahale hatalarından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları
-Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin maddi, manevi tazminat davaları
-Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik, kurumsal ve mesleki sorumluluklar