İş Hukuku

Demirkılıç Hukuk, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin belirlenmesi, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki yardım sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.Bu kapsamda,
-Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
-İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
-Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
-Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
-İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
-Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
-İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
-Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
-Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları konularında hukuki destek sağlanmaktadır.