İcra-İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bununla birlikte şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuki yollara başvurmaları sırasında ofisimiz süreç takibi yaparak, hukuki destek sağlamaktadır. Ofisimiz bu konularda uzman avukatları ile hukuki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte, ortaya çıkmış olan takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında çalışmaktadır.