Ticaret Hukuku

Demirkılıç Hukuk Ofisi yerli ve yabancı birçok firmaya, ticari faaliyetleri için danışmanlık, birleşme, ayrılma ve satın almalarda ve bunlar gibi ticari ilişkiler de hukuki danışmanlık sunmaktadır.

- Kredi Sözleşmeleri
- Borca ilişkin işlemler
- Uluslararası Satış ve bunlarla ilgili ticari faaliyetler
- Leasing Sözleşmeleri
- Franchise Sözleşmeleri
- Ticari şirketlerin kurulumu
- Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
- Sermaye piyasası usulü hakkında danışmanlık faaliyetleri
- Hisse senetleri, kaydileştirme, şirket paylarının borsaya açılması gibi işlemler.