Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku ve uygulaması son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte ve değişmektedir. Buna paralel olarak, banka kredilerine olan yoğun talep, bankaları pek çok farklı hukuki uyuşmazlığın da tarafı haline getirmektedir. Bankaların yabancı ortaklıklar çerçevesinde sermaye değişimi imkanı olması, yabancı bankaların Türkiye Bankacılık sektörüne dâhil olmaları veya Türk Bankalarına yabancı sermayenin dahil olması, yabancı ve yerli sermaye açısından bir çok hukuki meseleyi de beraberinde getirmektedir.

Bankacılık hukukuna ait idari ilişkiler ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıklar, bankaların çeşitli finansman ve özel kredi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bankaların kendi sermaye yapılarına ilişkin hukuki ihtilaflar, sürekli gelişen ve değişen bankacılık ve finans hukuku mevzuatının takibi ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiliklerin, bu düzenlemelere uyumunun sağlanması konusunda gerekli hukuki desteğin sağlanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu açısından izin, işlem ve bildirim hususlarında hukuki desteğin sağlanması ofisimizin sunduğu imkânlardan bir kısmıdır. Banka ve finans hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ile bunlardan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü, bankacılık mevzuatındaki gelişim ve değişimin takibi ve gerekli hukuki desteğin verilmesi, bankacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, bankacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi, bankacılık uygulamasının şirketler, sermaye piyasaları ve rekabet hukuku alanlarına uyumunun sağlanması alanlarında müvekkillere dava ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

-Sigorta Hukuku
-Sigorta ile ilgili alacak tazminat talebi,
-Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası,
-Yönetici ve memur sorumlulukları,
-Hatalar ve ihmaller,
-Yangından doğan iddialar,
-Hayat ve Maluliyet Sigortası,
-Tıbbi Uygulama Hatası,
-Ferdi Kazalar,
-Mal ve diğer tazminatlar,
-Halefiyet
-Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
-Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
-Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
-Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları