Adli Ceza Hukuku

-Mali suçlar
-Örgüt suçları
-İcra ve iflas hukukundan doğan suçlar
-Trafik suçları
-TCK,CMK ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Ceza hukuku ihtilaflarının çözümü
-Kıymetli evrak suçları
-İş kazalarından doğan suçlar
-Bilişim suçları
-Tıp-ceza hukuku kaynaklı ihtilaflar
-Fikri ve sinai haklardan doğan suçlar