2 Şubat

Cinsel Taciz, Telefonla Arama ve Mesaj yoluyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu

T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/1001
KARAR NO. 2013/8440
KARAR T. 2.7.2013

 CİNSEL TACİZ--TELEFONLA BİRDEN FAZLA ARAMASININ YANI SIRA YAZILI MESAJDA GÖNDERMESİ-- ZİNCİRLEME SUÇ --CEZANIN TCK.nın 43/1 ARTIRILARAK VERİLMESİ GEREKTİĞİ.
5237/m.105

5271/m.231

ÖZET : Cinsel taciz suçunda; mağdureyi telefonla arayarak birlikte olmak istediğini, onu sevdiğini söyleyen sanığın, sonraki iki gün içerisinde de hem telefonla arayıp benzer sözler söylemek, hem de gönderdiği mesajda cinsel içerikli ifadelere yer vermek suretiyle cinsel taciz suçunu zincirleme şekilde işlediği oluşa uygun olarak kabul edildiği halde, sanığın cezasının artırılmaması hukuka aykırıdır.

Sabıka kaydı bulunmayan ve tekrar suç işleyemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu ifade edilerek hapis cezası ertelenen sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Eylem ile orantılı olmayacağı şeklindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık S.D.'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 7.1.2010 gün ve 2009/1040 Esas, 2010/38 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mahkemece, 15.08.2009 günü mağdureyi telefonla arayarak birlikte olmak istediğini, onu sevdiğini söyleyen sanığın, sonraki iki gün içerisinde de hem telefonla arayıp benzer sözler söylemek, hem de gönderdiği mesajda cinsel içerikli ifadelere yer vermek suretiyle cinsel taciz suçunu zincirleme şekilde işlediği oluşa uygun olarak kabul edildiği halde, sanığın cezasının TCK.nın 43/1. maddesiyle arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik ceza tayini,

Sabıka kaydı bulunmayan ve tekrar suç işleyemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu ifade edilerek hapis cezası ertelenen sanık hakkında, CMK.nın 231/6. maddesindeki hususlar tartışılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olup olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeyip, eylem ile orantılı olmayacağı şeklindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

SONUÇ : Nüfus kaydına göre suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, TCK.nın 50/3. maddesine göre aynı maddenin 1. fıkrasındaki tedbirlerden birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, sanık müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.