22 Şubat

Deprem Sigortası Nedir?

Deprem sigortası, bir bireyin veya kuruluşun, ev veya işyeri gibi mülklerini olası bir deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlara karşı sigortaladığı bir tür sigorta poliçesidir. Bu sigorta poliçesi, sigorta şirketleri tarafından sunulur ve poliçe sahibine, deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar için maddi tazminat sağlar.

Deprem sigortası, özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerde, ev sahipleri veya işletme sahipleri için oldukça önemlidir. Bu tür sigorta poliçeleri, ev veya işyeri sahibinin deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarlardan kaynaklanan maddi kayıplarını telafi etmesine yardımcı olabilir. Deprem sigortası, poliçe sahibinin mülkünün yeniden inşa edilmesi veya tamir edilmesi için gerekli olan maliyetlerin bir kısmını veya tamamını karşılayabilir.

Deprem sigortası poliçeleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenen primler karşılığında satılır. Primler, poliçe sahibinin mülkünün konumuna, büyüklüğüne, yaşına ve yapısal özelliklerine göre belirlenir. Ayrıca, poliçe sahibinin deprem riski gibi faktörler de primlerin belirlenmesinde etkili olabilir.

Deprem sigortası poliçeleri, doğal afetlerin olası etkilerini minimize etmek için tasarlanmış bir tür sigorta poliçesidir. Deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşayanlar için özellikle önemlidir. Bu tür sigorta poliçeleri, poliçe sahibinin deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlara karşı finansal koruma sağlayarak, maddi kayıpların telafisine yardımcı olabilir.

 Türkiye'de deprem sigortası ile ilgili olarak Yargıtay'ın verdiği bazı kararlar şunlardır:

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2016/4555 E., 2016/12815 K. sayılı kararına göre, deprem sigortası poliçesi kapsamında verilen teminatın gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat bedelinin, zarar görenin gerçek zararını karşılaması gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/4419 E., 2019/11511 K. sayılı kararına göre, deprem sigortası poliçesi kapsamında verilen teminatın gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketi, sigortalının talebi üzerine zararın tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırmak zorundadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2016/11225 E., 2016/17436 K. sayılı kararına göre, deprem sigortası poliçesi kapsamında verilen teminatın gerçekleşmesi halinde, sigortalının önceden belirlenmiş bir tutarın altındaki zararlar için dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketi ile müzakere ederek tazminat ödemesi konusunda anlaşma yapabileceği ifade edilmiştir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015/26111 E., 2015/26248 K. sayılı kararına göre, deprem sigortası poliçesi kapsamında verilen teminatın gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğünün başlangıç tarihi, sigortalının zararını tespit edebileceği tarihtir. Sigorta şirketi, bu tarihten sonra oluşan zararlar için tazminat ödemekle yükümlü değildir.