14 Temmuz

İcra Dairesi Taşınır Taşınmaz Sorgu ve Araç Yakalama Talebi Örneği

             TC

………………….

……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:………….E.

 

           

 

  A.v. geldi.

 a) Borçluya ait taşınır, taşınmaz sorgusunun yapılması, aidiyeti halinde üzerlerine haciz şerhi konulması/konulması için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yazı yazılmasını,

 

b) ……………. plakalı araç için ilgili sicil kaydı üzerine YAKALAMA şerhi konmasını

 

talep ederim dedi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              01/01/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Alacaklı Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Av………………..