13 Ekim

Haciz İhbarnamesi Talep Örneği

T.C.

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

20../ … E.

 

 

               A.V geldi. Dosyamız borçlusu ……….San. Ltd. Şti.’ nin hak ve alacaklarının haczi için 3.şahıs ………. Bankası Taksim Meydan Şube Müdürlüğü’nün “……………… adresine İİK.89/1 maddesi gereği haciz ihbarnamesi yollanmasını talep ederim dedi. 00/00/2015

 

 

                                                                                                                                                                                                       Alacaklı Vekili

                                                                                                                                                                                                       Av. ……….